Ecosystems and climate change

 

Registerdata

Ekonomisk demografi – Naturgeografi och ekosystemanalys

En viktig förutsättning för att göra komplexa registerdata tillgängliga för forskning på nationell och internationell nivå är harmonisering och standardisering. Syftet med föreliggande projekt är att vidareutveckla två specifika databaser som ett pilotprojekt. Det gäller kopplingen av geografiska (ekologiska) data till individer och hushåll och deras förflyttningar i rum och över tid (demografiska data).

Forskningsledare: Tommy Bengtsson (Linnéstöd), Anders Lindroth (Strategiska satsningen inom Klimatmodeller, MERGE, samt Linnéstöd)